Chương trình giới thiệu khách hàng mới tại Thanh Hóa

Thứ tư, 13/10/2021 15:37 (GMT+7)

Chương trình giới thiệu khách hàng mới diễn ra từ 20/10 đến 20/12/2021 cho các Cộng tác viên (CTV) với thông tin chi tiết như sau:

 1. Áp dụng khi CTV giới thiệu thành công thành thành viên mới trên app Be:
  • CTV được nhận phí giới thiệu 1.000 VNĐ/ thành viên mới trên app Be.
  • Một CTV có thể giới thiệu thành công nhiều thành viên mới trên app Be.
  • Thời gian áp dụng: từ 20/10 đến 20/11/2021 (1 tháng).
  • Chỉ áp dụng khi thành viên mới điền đúng thông tin CTV tại bước đăng ký.
 2. Áp dụng khi CTV giới thiệu thành công thành thành viên mới và thành viên mới thành công đặt chuyến xe đầu tiên tại Thanh Hóa:
  • CTV được nhận tiền hoa hồng 9.000 VNĐ cho chuyến xe đầu tiên thành công tại Thanh Hóa từ thành viên mới.
  • Một CTV chỉ được nhận 1 lần tiền hoa hồng/ thành viên mới, áp dụng cho chuyến xe đầu tiên thành công tại Thanh Hóa, không áp dụng cho chuyến xe thứ 2 trở đi.
  • Thời gian áp dụng: từ 20/10 đến 20/12/2021 (2 tháng)
 3. Thông tin thêm:
  • Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 20/10 đến 20/11/2021 mỗi CTV có thể giới thiệu thành công nhiều thành viên mới trên app Be, sau thời gian này mỗi thành viên mới được giới thiệu sẽ không được tính để nhận phí giới thiệu 1.000 VNĐ/ thành viên mới trên app Be.
  • Thời gian nhận hoa hồng cho chuyến xe đầu tiên thành công tại Thanh Hóa từ thành viên mới từ 20/10 đến 20/12/2021 (2 tháng), trong thời gian này CTV sẽ nhận được hoa hồng 9.000 VNĐ cho mỗi chuyến xe đầu tiên thành công tại Thanh Hóa từ những thành viên mới đã được giới thiệu từ ngày 20/10 đến 20/11/2021 (1 tháng), những thành viên mới được giới thiệu sau khoảng thời gian này sẽ không được ghi nhận và tính vào phần hoa hồng.
  • Thông tin chi tiết về số lượng thành viên mới đã được giới thiệu từ chương trình, số chuyến xe đầu tiên thành công tại Thanh Hóa cũng như số tiền hoa hồng mà mỗi CTV nhận được sẽ được cập nhật qua email mỗi tuần 1 lần – vào mỗi thứ Tư hằng tuần cho chu kỳ từ Thứ Hai – Thứ Ba tuần trước đó.
 4. Thanh toán:
  • Thanh toán qua tài khoản Cake cho mỗi CTV.
  • Thanh toán sẽ chia ra 2 giai đoạn:
   • Giai đoạn 1: Thanh toán cho giai đoạn từ 20/10/2021 – 20/11/2021.
    • 21/11 – 27/11/2021: đối chiếu thông tin dựa trên dữ liệu được cung cấp hằng tuần giữa 2 bên Be và Taxi 36.
    • 28/11 – 11/12/2021: Be thanh toán cho CTV qua Cake
   • Giai đoạn 2: Thanh toán cho giải đoạn từ 21/11/2021 – 20/12/2021
    • 21/12 – 27/12/2021: đối chiếu thông tin dựa trên dữ liệu được cung cấp hằng tuần giữa 2 bên Be và Taxi 36
    • 28/12 – 10/1/2022: Be thanh toán cho CTV qua Cake
 • Lưu ý:
  • Mỗi CTV phải đăng ký trở thành thành viên trên app Be & Cake.
  • Trên app Be: CTV đổi mã giới thiệu thành số điện thoại của CTV – chỉ được đổi 1 lần duy nhất.
  • Tài khoản Be & Cake của mỗi CTV chỉ được sử dụng cùng 1 số điện thoại
  • CTV cung cấp lại số điện thoại đã đăng ký Be & Cake cho người phụ trách chương trình để được đưa vào danh sách CTV được hưởng hoa hồng.
  • Trong trường hợp CTV làm đúng theo quy định, Be sẽ trả hoa hồng dựa theo dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống theo đúng quy tắc đã đề ra.
  • Trong trường hợp CTV làm không đúng theo quy định của chương trình, Be sẽ từ chối giải quyết & thanh toán hoa hồng.