Có Cake, be Thả Ga!

Thứ sáu, 09/09/2022 19:13 (GMT+7)

Thời gian triển khai: 01/09/2022 đến 30/09/2022

Chương trình 1: CAKE- Giảm 50% beBike/beCar (tối đa 50K)

be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 50.000đ cho chuyến beBike/beCar khi thanh toán bằng Cake.
Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên thanh toán bằng Cake
Chương trình 2: CAKE- Giảm 50% beBike/beCar (tối đa 50K)
be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 50.000đ cho chuyến beBike/beCar khi thanh toán bằng Cake.
Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên thanh toán bằng Cake
Chương trình 3: CAKE- Giảm 50% beDelivery (tối đa 50K)
be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 50.000đ cho chuyến beDelivery khi thanh toán bằng Cake.
Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên thanh toán bằng Cake
Chương trình 4: CAKE- Giảm 35% beBike/beCar (tối đa 50K)
be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 35% tối đa 50.000đ cho chuyến beBike/beCar khi thanh toán bằng Cake.
Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên thanh toán bằng Cake
Tải ứng dụng Cake ngay tại: https://cakevn.onelink.me/HHDV/nt59s7cl