TIẾT KIỆM CÙNG CAKE – CÓ LÃI THÊM LỜI

Thứ năm, 23/02/2023 11:22 (GMT+7)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/02/2023 đến 02/04/2023 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình.

2. Chi tiết ưu đãi: Tặng Bộ Voucher sử dụng dịch vụ beBike/beCar cho mỗi khách hàng hợp lệ gửi tiết kiệm tại Ngân hàng số Cake by VPBank

  • Điều kiện áp dụng:

– Trong thời gian triển khai chương trình, với mỗi giao dịch mở mới khoản Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số CAKE từ Ứng dụng Be, khách hàng sẽ nhận được Bộ Voucher sử dụng dịch vụ beBike/beCar với điều kiện cụ thể như sau:

  • Hình thức nhận thưởng:

– Voucher sử dụng dịch vụ sẽ được chuyển vào mục Ưu đãi của tôi trên Ứng dụng Be trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại đối với khách hàng mở thành công khoản tiền gửi có kỳ hạn hợp lệ.

– Tại thời điểm chuyển Voucher, Khách hàng đảm bảo có cài đặt Ứng dụng Be và tài khoản sử dụng Ứng dụng Be của Khách hàng trong trạng thái đang hoạt động.

– Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình trong danh sách tham gia chương trình đồng ý, cho phép VPBank thực hiện khóa tất toán trước hạn tất cả tài khoản tiền gửi có kỳ hạn được mở trong toàn bộ thời gian diễn ra chương trình cho đến ngày đáo hạn của các tài khoản tiền gửi đó.

Chi tiết thể lệ TẠI ĐÂY