Đi be thả ga, có Cake có cách

Thứ ba, 17/05/2022 17:48 (GMT+7)

  1. Thời gian diễn ra: 16/05/2022 – 31/05/2022
  2. Chi tiết ưu đãi:

Chương trình 1: be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 25.000đ cho chuyến xe beBike/beCar đầu tiên từ 50.000đ trở lên

– Ưu đãi chỉ áp dụng cho chuyến đi đầu tiên với Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là Cake.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn mỗi ngày.
Chương trình 2: be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 25.000đ cho chuyến beDelivery đầu tiên từ 50.000đ trở lên
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho chuyến beDelivery đầu tiên với Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là Cake.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn mỗi ngày.
Chương trình 3: be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 40.000đ cho chuyến xe beBike/beCar từ 80.000đ trở lên
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho chuyến đi đầu tiên thanh toán bằng Cake
Chương trình 4: be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 50.000đ cho chuyến beDelivery khi thanh toán bằng Cake.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên thanh toán bằng Cake
Tải ngay ứng dụng Ngân hàng số Cake by VPBank tại: ĐÂY