Đi Be trả Cake, deal “ngọt” mê li

Thứ ba, 12/07/2022 15:25 (GMT+7)

Thời gian chương trình: 01/07/2022 đến 31/07/2022

Chương trình 1: CAKE – Ưu đãi giảm 40K beBike/beCar thanh toán bằng Cake

be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 40.000đ cho chuyến xe beBike/beCar thanh toán bằng Cake.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho chuyến đi đầu tiên với Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là Cake lần đầu trên Be.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 2: CAKE – Ưu đãi giảm 25K chuyến beDelivery thanh toán bằng Cake

be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 25.000đ cho chuyến beDelivery thanh toán bằng Cake
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho chuyến beDelivery đầu tiên với Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán bằng Cake trên Be.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 3: CAKE – Ưu đãi giảm 20% tối đa 35K 1 chuyến beBike/beCar thanh toán bằng Cake

be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 20% tối đa 35.000 cho chuyến xe beBike/beCar thanh toán bằng Cake
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho chuyến đi thanh toán bằng Cake
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 4: CAKE- Ưu đãi giảm 50% tối đa 50K chuyến beBike/beCar thanh toán bằng Cake

be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 50.000đ cho chuyến beBike/beCar khi thanh toán bằng Cake.
Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên thanh toán bằng Cake

Chương trình 5: CAKE- Ưu đãi giảm 50% tối đa 50K đơn hàng beDelivery thanh toán bằng Cake

be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 50.000đ cho chuyến beDelivery khi thanh toán bằng Cake.
Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên thanh toán bằng Cake
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 6: CAKE- Ưu đãi giảm 50K beBike/beCar lần đầu thanh toán Cake trên Be

be và Cake tặng Quý khách ưu đãi giảm 50.000đ cho chuyến xe beBike/beCar thanh toán bằng Cake lần đầu.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu tiên thanh toán bằng Cake trên Be.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Giới thiệu tải Cake ngay tại: https://cakevn.onelink.me/HHDV/n3hme05