HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC THANH TOÁN “QUÉT MÔ

Thứ tư, 21/10/2020 07:15 (GMT+7)

Nhằm gia tăng sự tiện lợi cho Khách hàng, #be bổ sung hình thức thanh toán Quét mã VNPay-QR. Khách hàng có thể dùng các ứng dụng ngân hàng Mobile Banking và quét mã QR hiển thị trên ứng dụng beDriver tại màn hình thanh toán(*) để thanh toán cước phí chuyến xe.

Nhằm gia tăng sự tiện lợi cho Khách hàng, #be bổ sung hình thức thanh toán Quét mã VNPay-QR. Khách hàng có thể dùng các ứng dụng ngân hàng Mobile Banking và quét mã QR hiển thị trên ứng dụng beDriver tại màn hình thanh toán(*) để thanh toán cước phí chuyến xe.

(*) Lựa chọn Mở mã QR chỉ hiển thị với các chuyến xe mà Khách hàng chọn hình thức thanh toán Quét mã tại bước đặt xe. Các chuyến xe thanh toán Thẻ/Tiền mặt sẽ KHÔNG hiển thị lựa chọn này.

I. NHẬN DIỆN CHUYẾN XE THANH TOÁN “QUÉT MÔ

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN “QUÉT MÔ