Hướng dẫn yêu cầu xuất “Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng” đối với các chuyến xe Be

Thứ tư, 17/03/2021 15:54 (GMT+7)

Để mỗi trải nghiệm của khách hàng cùng Be đều như ý, Be luôn đảm bảo các giải pháp tối ưu nhất cho các nhu cầu của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng.
Đối với nhu cầu xuất Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các chuyến xe Be, Quý Khách có thể lựa chọn Tôi cần xuất hóa đơn ở phần Tùy chọn thêm của mỗi chuyến xe.

Ngoài ra, Quý Khách có thể thêm và chỉnh sửa thông tin xuất hóa đơn ở phần menu như sau:

Hóa đơn được xuất khi có yêu cầu của khách hàng cho các dịch vụ beBike, beCar, Đi tỉnh, beTaxi, giao hàng beDeliveryĐi chợ với tất cả các hình thức thanh toán (trừ thanh toán bằng tài khoản Công ty sẽ nhận hóa đơn GTGT vào cuối tháng).

Hóa đơn GTGT được xuất từ Be là hoá đơn điện tử đã đăng ký sử dụng và được chấp thuận bởi cơ quan thuế. Be gửi hóa đơn GTGT theo mẫu 01/GTKT cho giá trị chuyến xe, được thể hiện trên một hóa đơn duy nhất qua địa chỉ email đã được đăng ký.

Một số lưu ý:

1. Nếu Quý Khách cần thay đổi thông tin xuất hóa đơn, vui lòng chỉnh sửa tại phần THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN trước khi đặt chuyến đi. Thông tin thay đổi đã lưu sẽ được áp dụng cho các chuyến xe kể từ khi cập nhật thành công.

2. Đối với dịch vụ beBike, beCar, Đi tỉnh, Thuê theo giờ, beTaxi, số tiền thể hiện trên hóa đơn GTGT là cước phí sau cùng của chuyến xe đã trừ số tiền khuyến mãi (nếu có) và không bao gồm phụ phí (nếu có)

3. Đối với dịch vụ giao hàng beDelivery và Đi chợ, số tiền thể hiện trên hóa đơn GTGT là cước phí sau cùng chuyến xe không bao gồm số tiền COD (thu hộ) đối với dịch vụ giao hàng beDelivery và tiền mua hàng hóa trong dịch vụ Đi chợ.

4. Quý khách vui lòng cung cấp chính xác các thông tin Tên doanh nghiệp/ Mã số thuế/ Địa chỉ để tránh trường hợp phải điều chỉnh hóa đơn sau này. Trường hợp Quý khách cung cấp thông tin mã số thuế chưa chính xác và hóa đơn GTGT đã kê khai thuế thì Be không chịu trách nhiệm thu hồi hóa đơn đã xuất, chỉ hỗ trợ biên bản và hóa đơn điều chỉnh theo quy định hiện hành.

5. Do số lượng hóa đơn phải xuất theo yêu cầu mỗi ngày là rất lớn nên quý khách hàng vui lòng tick vào yêu cầu xuất hóa đơn trên App Be chậm nhất trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi có liên quan. Sau thời gian này, Be sẽ không hỗ trợ xuất hóa đơn đích danh cho quý khách hàng.