SIÊU NHIỀU ƯU ĐÃI VÍ MOMO

Thứ tư, 08/03/2023 07:09 (GMT+7)

Chương trình 1: MoMo – 20% (Tối đa 50K) beBike

Be và MoMo tặng Quý khách ưu đãi 20% (tối đa 50K) cho 1 chuyến beBike
Lưu ý:

– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.– Ưu đãi chỉ áp dụng vào các ngày: 8/3, 12/3, 13/3 và 14/3.– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là MoMo.– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.– Số lượng khuyến mại có giới hạn mỗi ngày.

Chương trình 2: MoMo – 20% (Tối đa 50K) beBike (chuyến từ 30K)
Be và MoMo tặng Quý khách ưu đãi 20% (tối đa 50K) cho 1 chuyến beBike từ 30K
Lưu ý:

Be và MoMo tặng Quý khách ưu đãi 20% (Tối đa 50.000đ) beBike, áp dụng cho chuyến đi từ 30.000đ khi lần đầu thanh toán bằng MoMo.Lưu ý:– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán MoMo trên Be.– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là MoMo.– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng từ ngày 1/3 – 31/3– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 3: MoMo – 8% (Tối đa 50K) beCar (chuyến từ 60K)
Be và MoMo tặng Quý khách ưu đãi 8% (Tối đa 50.000đ) beCar, áp dụng cho chuyến đi từ 60.000đ.Lưu ý:– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là MoMo.– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Ưu đãi chỉ áp dụng từ ngày 1/3 – 31/3– Số lượng khuyến mại có giới hạn.