Chương Trình Thưởng Tài Xế Mới Tháng 7/2022

Thứ năm, 30/06/2022 04:34 (GMT+7)

Từ ngày 4/7/2022 – 31/7/2022, beGroup áp dụng chương trình thưởng dành cho tài xế mới như sau:

Thành phố

Dịch vụ

Tổng số chuyến tối thiểu

Chu kì (Ngày*)

Thưởng

Hồ Chí Minh và Hà Nội

beCar

7

7

500,000 VNĐ

Điều kiện cho mốc 7 chuyến: Tài xế phải nộp đủ giấy khám sức khỏe/Giấy tờ xác minh nhân thân (Lí lịch tư pháp/Giấy hẹn Lí lịch tư pháp/Giấy khám sức khỏe) lúc đăng ký mới được áp dụng 

20

14

500,000 VNĐ

50

1,000,000 VNĐ

Đối tượng áp dụng: Tất cả các tài xế đăng ký mới beCar và hoàn thiện Hồ sơ trong giai đoạn từ 4/7/2022 – 31/7/2022 có

  • Tỉ lệ nhận chuyến lớn hơn hoặc bằng 85%
  • Tỉ lệ hủy chuyến bé hơn hoặc bằng 15%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến lớn hơn hoặc bằng 60%