SIÊU NHIỀU DEAL ZALOPAY – TẶNG ĐẾN 50K

Thứ sáu, 08/09/2023 17:31 (GMT+7)

📍 Thông tin chương trình:

Chương trình 1:

Be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% ( tối đa 15.000đ) be Di chuyển khi thanh toán bằng ZaloPay lần đầu.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán ZaloPay trên Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là ZaloPay.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 2:

Be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% ( tối đa 20.000đ) be Di chuyển khi thanh toán bằng ZaloPay lần đầu.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán ZaloPay trên Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là ZaloPay.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 3:

Be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 25% ( tối đa 50.000đ) be Di chuyển khi thanh toán bằng ZaloPay lần đầu.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán ZaloPay trên Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là ZaloPay.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 4:

Be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 20% ( tối đa 50.000đ) cho một chuyến be Di chuyển khi thanh toán bằng ZaloPay.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là ZaloPay.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 5:

Be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 15% ( tối đa 50.000đ) cho chuyến be Di chuyển có điểm đi/điểm đến là sân bay.
Lưu ý:
– Ưu đãi 10% (Tối đa 50.000đ) cho những chuyến đi dưới 5km.
– Ưu đãi 15% (Tối đa 50.000đ) cho những chuyến đi từ 5km trở lên.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là ZaloPay.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

Chương trình 6:

Be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 5.000đ cho đơn hàng từ 100.000đ.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là ZaloPay.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.

ĐẶT BE NGAY