Câu hỏi thường gặp dành cho Tài xế be thân thiết

Thứ sáu, 25/09/2020 18:19 (GMT+7)

1. Tôi có cần phải đăng ký để tham gia chương trình Tài xế be thân thiết và hưởng những ưu đãi không? 

 Tài xế be chỉ cần tích cực hoạt động và duy trì các tiêu chí để tham gia chương trình. 

2. Tôi được hưởng các quyền lợi theo từng phân hạng trong thời gian bao lâu? 

– Tài xế be đạt mức phân hạng nào thì sẽ được hưởng các quyền lợi tương ứng với phân hạng đó trong 03 tháng (bắt đầu từ khi nhận được thông báo phân hạng). 

3. Nếu tôi nghỉ hoặc giảm thời gian hoạt động thì có được bảo lưu các quyền lợi và ưu đãi cho các Quý tiếp theo không? 

 Các quyền lợi chỉ áp dụng trong Quý mà Tài xế đạt được phân hạng. Do đó, việc nghỉ hoặc giảm thời gian hoạt động có thể khiến Tài xế be không đạt đủ kiều kiện duy trì phân hạng trong Quý tiếp theo.

Quay lại