BẢN TIN VI PHẠM TUẦN 04/02/2023 – 10/02/2023

Chủ nhật, 12/02/2023 17:32 (GMT+7)

Bác tài Be thân mến, 

Trong tuần 04/02/2023 – 10/02/2023, Be ghi nhận rất nhiều trường hợp các Bác tài vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Be và đã áp dụng chế tài tương ứng cho những trường hợp vi phạm. Trong đó, có một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng dẫn đến mức chế tài cao nhất là khóa tài khoản vĩnh viễn. Be mong rằng bản tin vi phạm dưới đây sẽ giúp Bác tài cảnh giác và nói KHÔNG với các hành vi vi phạm về chất lượng, an toàn và gian lận. 

BẢN TIN VI PHẠM 

Tuần 04/02/2023 – 10/02/2023 

Khu vực: TP.HCM

Tổng số trường hợp vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Be

Các hành vi vi phạm phổ biến ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ quyền lợi của Bác tài

ĐẶC BIỆT 

CÁC HÀNH VI VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG CÓ XU HƯỚNG GIA TĂNG

========================================================================

BẢN TIN VI PHẠM 

Tuần 04/02/2023 – 10/02/2023 

Khu vực: Hà Nội

Tổng số trường hợp vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Be

Các hành vi vi phạm phổ biến ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ quyền lợi của Bác tài

ĐẶC BIỆT 

CÁC HÀNH VI VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG CÓ XU HƯỚNG GIA TĂNG

Để đảm bảo thu nhập và quyền lợi lâu dài, Bác tài hãy luôn lưu ý thực hiện đúng các quy định trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử để tránh xa các hành vi vi phạm về chất lượng, an toàn và gian lận nhé! 

Mến chúc Bác tài nhiều sức khỏe, luôn an toàn và hoạt động hiệu quả cùng Be! 

Trân trọng, 

Be Group