BẢN TIN VI PHẠM TUẦN 28/08/2023 – 03/09/2023

Chủ nhật, 03/09/2023 08:00 (GMT+7)

Bác tài Be ơi! 

Trong TUẦN 28/08/2023 – 03/09/2023, Be ghi nhận nhiều trường hợp Bác tài vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Be và đã áp dụng chế tài tương ứng. Trong đó, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đã áp dụng mức chế tài cao nhất là khóa tài khoản vĩnh viễn.  

1. Hồ Chí Minh:

2. Hà Nội

Để đảm bảo thu nhập và quyền lợi, Bác tài hãy lưu ý thực hiện ĐÚNG các quy định trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử và tránh xa các hành vi vi phạm về chất lượng, an toàn và gian lận nhé! 

Mến chúc Bác tài hoạt động an toàn và hiệu quả cùng Be!

Trân trọng, 

Đội Ngũ Vận Hành Be Group