Hướng dẫn sử dụng “Chuyến đi hẹn giờ” 🛵🚗

Thứ hai, 26/10/2020 08:33 (GMT+7)

I. GIỚI THIỆU “CHUYẾN ĐI HẸN GIỜ”

Tính năng “Chuyến đi hẹn giờ” giúp cho Khách hàng có thể hẹn trước thời gian đón khách và tìm trước Tài xế cho chuyến đi, đảm bảo chuyến đi có thể thực hiện theo đúng kế hoạch.

Phụ phí đặt trước “Chuyến đi hẹn giờ” (*)

beBike: 5.000 VNĐ/chuyến

beCar: 10.000 VNĐ/chuyến

beDelivery: Không áp dụng

(*) Phụ phí dịch vụ này đã được bao gồm trong Tổng thu khách. Tài xế không tự thu thêm.

 

II. HƯỚNG DẪN NHẬN VÀ THỰC HIỆN CÁC “CHUYẾN ĐI HẸN GIỜ”

1. Chọn chuyến đi hẹn giờ có sẵn:

 

2. Nhận chuyến đi hẹn giờ được phát tự động

 

III. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Tôi có thể nhận bao nhiêu “Chuyến đi hẹn giờ”?

Tài xế có thể nhận nhiều “Chuyến đi hẹn giờ” một ngày. Tuy nhiên, Tài xế phải hoàn thành “Chuyến đi hẹn giờ” đã nhận thì mới có thể nhận được “chuyến đi hẹn giờ” tiếp theo.

Tài xế có thể đồng thời nhận chuyến của các ngày khác nhau.

2. Khách hàng có thể đặt bao nhiêu “Chuyến đi hẹn giờ” cùng lúc?

Khách hàng có thể đặt nhiều chuyến đi hẹn giờ trong 1 thời điểm. Tuy nhiên, trong 1 ngày chỉ có một chuyến đi hẹn beBike/beCar giờ chưa xuất phát và tối đa 10 chuyến giao hàng beDelivery (chưa xuất phát, đang giao và hẹn giờ).

Hiện tại, khách hàng có thể đặt trước chuyến xe hẹn giờ trong 2 ngày.

3. Tại sao tôi nhận thông báo “Đã có Tài xế khác nhận chuyến” khi bấm Đồng ý nhận chuyến hẹn giờ trong danh sách “Chuyến đang có”?

Tất cả các Tài xế ở trong khu vực đều có thể xem được các chuyến đi hẹn giờ trong danh sách “Chuyến đang có”. Tài xế nào bấm Đồng ý nhận chuyến trước sẽ nhận được chuyến đi hẹn giờ đó.

Tài xế vui lòng chọn lại chuyến khác nếu chuyến xe vừa chọn đã có Tài xế khác nhận chuyến.

4. Trường hợp 15 phút trước giờ hẹn mà tôi vẫn còn trong một chuyến xe khác thì sao?

Chuyến đi hẹn giờ sẽ bị hủy nếu trước 15 phút thời gian đón khách, tài xế đang trong 1 chuyến đi khác. Trường hợp này sẽ không bị tính tỉ lệ hủy chuyến.

5. Với Chuyến đi hẹn giờ, Tài xế có thể đến đón Khách sớm hơn thời gian khách hẹn được không?

Trước giờ hẹn 15 phút, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc Tài xế để chuẩn bị đón Khách. Chuyến đi chỉ có thể được bắt đầu sau khi nhận thông báo này.

Trường hợp Tài xế đến đón quá sớm (trước 15 phút) sẽ không thể bắt đầu được chuyến. Khi này cần phải đợi đến khoảng thời gian 15 phút trước giờ hẹn để thực hiện chuyến đi.

6. Chuyến đi hẹn giờ có thể bắt đầu muộn hơn giờ đã hẹn không?

Chuyến xe vẫn có thể bắt đầu sau giờ hẹn. Tuy nhiên tài xế cần đến đúng giờ đón khách/lấy hàng, không đến quá sớm hay quá muộn ảnh hưởng tới khách hàng.

7. Tôi hủy Chuyến đi hẹn giờ có bị chế tài không?

Việc nhận Chuyến đi hẹn giờ trong danh sách “Chuyến đang có”, sau đó hủy chuyến sẽ áp dụng chế tài, cụ thể như sau:

· Huỷ lần đầu: Không được nhận cuốc xe hẹn giờ trong 3 ngày

· Huỷ lần thứ 2: Không được nhận cuốc xe hẹn giờ trong 7 ngày

· Huỷ lần thứ 3: Không được nhận cuốc xe hẹn giờ vĩnh viễn

Việc nhận Chuyến đi hẹn giờ phát ngẫu nhiên, sau đó hủy chuyến sẽ tính vào Tỷ lệ hủy chuyến như hủy một chuyến xe thông thường.