(Cập nhật) Hướng dẫn cung cấp dịch vụ vận tải tại TP Hồ Chí Minh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ tư, 02/06/2021 17:16 (GMT+7)

[Cập nhật đến 14h00 ngày 07/07/2021]

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y Tế và Sở Giao Thông Vận tải tại một số địa phương đã ban hành các quy định đặc biệt, nhằm đảm bảo phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Để mang đến các thông tin mới nhất đến các Bác tài, Be sẽ liên tục cập nhật các thông tin, hướng dẫn tại đây.


Tạm ngưng cung cấp dịch vụ:

  • Tạm ngưng cung cấp dịch vụ beBike, beCar, beTaxi, be Đi tỉnh và các dịch vụ giao hàng beDelivery và be Đi Chợ từ 10h00 ngày 27/07/2021.

Be sẽ liên tục cập nhật các thông tin, hướng dẫn tại đây, Bác tài Be TP.Hồ Chí Minh ghé xem thường xuyên nhé!