Chính sách giữ hạng và giảm tiêu chí “Tổng thu khách” Quý 03/2021 của chương trình “Tài Xế Be Thân Thiết”

Thứ sáu, 01/10/2021 17:53 (GMT+7)

Đối tượng áp dụng:

 • Tài xế Hà Nội, TP. HCM đảm bảo các tiêu chí xét duyệt hoạt động theo Quy định về chất lượng, gian lận và đảm bảo an toàn của Chương trình Tài xế Be Thân Thiết (Tham khảo TẠI ĐÂY )

Chính sách áp dụng

 • Giảm tiêu chí “Tổng thu khách” Quý 3/2021 để xếp hạng Quý 4/2021 xuống còn:

 • Với Tài xế không đạt đủ chỉ tiêu “Tổng thu khách”, phân hạng Tài Xế Be Thân Thiết Quý 3/2021 sẽ được giữ nguyên và cập nhật sang Quý 4/2021.
 • Ngoài ra, tiêu chí về đào tạo được gia hạn sang chu kỳ tiếp theo (thời gian tham gia tập huấn dành cho Tài xế hạng PRO và PRO+ được kéo dài sang chu kỳ tiếp theo).

Ví dụ về việc xét hạng Quý 4/2021:

 • Trường hợp lên hạng:
  • Quý 3: Tài xế đạt hạng Vàng
  • Cuối quý 3: Tài xế đạt đủ tiêu chí “Tổng thu khách” của hạng PRO

⇒ Tài xế được ghi nhận hạng PRO trong Quý 4.

 • Trường hợp giữ nguyên hạng:
  • Quý 3: Tài xế đạt hạng Vàng
  • Cuối quý 3: Tài xế đạt đủ tiêu chí “Tổng thu khách” của hạng Vàng/Bạc/ Không xếp hạng

 ⇒ Tài xế được ghi nhận giữ nguyên hạng Vàng trong Quý 4.

Với chính sách này, Tài xế đạt phân hạng trong Chương trình Tài xế Be Thân Thiết vẫn có thể được hưởng các quyền lợi và ưu đãi theo từng phân hạng Quý 4/2021. Quý Tài xế hãy yên tâm đồng hành cùng Be nhé!

 

Trân trọng,

Be Group