Chương Trình Giới Thiệu Tài Xế Mới Từ 17/05/2023

Thứ tư, 17/05/2023 16:32 (GMT+7)

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

1. Thưởng giới thiệu Tài Xế mới:

Người được giới thiệu có đủ điều kiện hoạt động từ ngày 17/05/2023. Với mỗi lượt giới thiệu tài xế mới thành công, Người giới thiệu sẽ được nhận thưởng như sau:

Thành phố Dịch vụ của người giới thiệu Mức thưởng
Điều kiện nhận thưởng
Hồ Chí Minh beCar 100,000VNĐ/mỗi tài xế được giới thiệu thành công Tài xế được giới thiệu phải hoàn thành ít nhất 1 chuyến xe trong vòng 7 ngày kể từ khi tài khoản được kích hoạt

Lưu ý:

  • Với những tài xế đã giới thiệu thành công tài xế mới và tài khoản tài xế mới được kích hoạt trước ngày 16/05/2023 vẫn sẽ được tính thưởng như chương trình cũ tại đây.
  • Số lượng tài xế mới được giới thiệu tối đa trong 1 tháng: 30 tài xế
  • Áp dụng cho người được giới thiệu có ngày bắt đầu hoạt động từ: 17/05/2023.

II. HÌNH THỨC TRẢ THƯỞNG

Kết quả giới thiệu tài xế thành công sẽ được cập nhật vào ngày mồng 7 hàng tháng và trả thưởng vào thứ ba của tuần sau đó. Người giới thiệu sẽ được trả thưởng trực tiếp thông qua Tài khoản tài xế.

Hướng dẫn chi tiết cách chia sẻ mã trên ứng dụng:

Mã giới thiệu
  • Mỗi tài xế sẽ có 01 mã giới thiệu, nằm trong mục Giới thiệu và Nhận ưu đãi.
  • Người giới thiệu sẽ cung cấp mã này cho người được giới thiệu.
  • Người được giới thiệu chỉ được nhập mã duy nhất 01 lần tại thời điểm đăng ký trở thành tài xế của be.

Các bước chia sẻ mã giới thiệu – dành cho người giới thiệu

Các bước nhập mã giới thiệu – dành cho người được giới thiệu

BeGroup có quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp phát hiện tài xế có dấu hiệu gian lận. Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp, mọi quyết định từ beGroup sẽ là quyết định cuối cùng. Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên hệ số điện thoại – 0765904904, hoặc gửi email đến [email protected]