Hỗ trợ đặc biệt cho Bác tài beCar tại Hồ Chí Minh

Thứ tư, 25/10/2023 13:49 (GMT+7)

Bác tài thân mến,

Be sẽ hỗ trợ 25,000 đồng phí ra/vào sân bay cho mỗi chuyến beCar (chỉ áp dụng cho dịch vụ beCar 4 chỗ, beCar 7 chỗ) có điểm đón tại sân bay Tân Sơn Nhất với điều kiện:

– Bác tài đã di chuyển xe từ khu vực ngoài Sân bay vào khu vực đón khách tại khu vực Quốc Nội và ga Quốc tế.

– Khách hàng bấm hủy chuyến xe.

Lưu ý:

  • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện được trả thưởng.
  • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
  • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

Mọi thắc mắc về chương trình, Bác tài vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng beDriver!