Thưởng Tuần Đặc Biệt

Thứ tư, 25/10/2023 13:45 (GMT+7)

  • Điều kiện nhận thưởng: Tỉ lệ hoàn thành chuyến >= 75%
  • Tổng số tiền thưởng & Tổng số chuyến cuối cùng được tổng kết vào Thứ 2 của tuần tiếp theo.
  • Chương trình áp dụng đồng thời với chương trình thưởng sau. Chi tiết:

– TP.HCM: https://be.com.vn/chuong-trinh-thuong/hcm/

– HN: https://be.com.vn/chuong-trinh-thuong/hanoi/

Lưu ý:

  • Tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến, tỉ lệ hoàn thành sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.
  • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến, tỷ lệ hoàn thành được tính cho toàn chu kỳ thưởng.
  • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện được trả thưởng.
  • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
  • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

Mọi thắc mắc về chương trình, Bác tài vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng beDriver!