Be đón bạn, TrueMoney bao trọn chuyến

Thứ tư, 05/10/2022 18:28 (GMT+7)

Chương trình 1: Ưu đãi 30K khách hàng mới
Be và TrueMoney tặng Quý khách ưu đãi giảm 30.000đ beBike/beCar cho lần đầu thanh toán bằng TrueMoney.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán TrueMoney trên Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là TrueMoney.
– Quý khách cần thanh toán ít nhất 1.000đ qua ví TrueMoney.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.
– Ưu đãi có hiệu lực tới 31/10/2022.
Chương trình 2: Ưu đãi 10K khách hàng mới
Be và TrueMoney tặng Quý khách ưu đãi giảm 10.000đ beBike/beCar cho lần đầu thanh toán bằng TrueMoney.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán TrueMoney trên Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là TrueMoney.
– Quý khách cần thanh toán ít nhất 1.000đ qua ví TrueMoney.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.
– Ưu đãi có hiệu lực tới 31/10/2022.