Có Thẻ Tín Dụng Citi, Vi Vu Shopping Cả Tuần

Thứ tư, 25/05/2022 14:52 (GMT+7)

Ưu đãi siêu đỉnh cao đến từ vị trí Citibank và BE!

  1. Thời gian diễn ra: 16/05/2022 – 31/08/2022
  2. Đối tượng áp dụng: Chủ Thẻ Tín Dụng Citibank Việt Nam
  3. Chi tiết ưu đãi:

Chương trình 1:

Nhập mã “BCCITI30” nhận giảm giá 30.000 VND cho chuyến xe 80.000 VND, áp dụng cho beBike/ beCar, các ngày Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật.

– Ưu đãi áp dụng cho các chuyến xe có điểm đi/ điểm đến là các TTTM tại Hồ Chí Minh và Hà Nội (Saigon Centre, Estella Place,….).

– Ưu đãi áp dụng cho các phương thức thanh toán là Thẻ Tín Dụng Citi có đầu BIN: 437374, 533948, 531922, 534763, 546079.

– Không áp dụng đồng thời với các khuyến mại khác của Be.

– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.

– Khách hàng có thể không áp dụng được ưu đãi này nếu ngân sách phân bổ đã được sử dụng hết, hoặc sử dụng ưu đãi này nhiều hơn một (01) lần/ngày.

– Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

– Thời hạn sử dụng code: trong thời gian hiệu lực của chương trình.

(*) Danh sách các tòa nhà được ưu đãi xem tại: Link

 

Chương trình 2:

Nhập mã “BCCITI20” nhận giảm giá 20.000 VND cho chuyến xe 60.000 VND, áp dụng cho beBike/ beCar, các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5.

– Ưu đãi áp dụng cho các chuyến xe có điểm đi/ điểm đến là các TTTM tại Hồ Chí Minh và Hà Nội (Saigon Centre, Estella Place,….).

– Ưu đãi áp dụng cho các phương thức thanh toán là Thẻ Tín Dụng Citi có đầu BIN: 437374, 533948, 531922, 534763, 546079.

– Không áp dụng đồng thời với các khuyến mại khác của Be.

– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.

– Khách hàng có thể không áp dụng được ưu đãi này nếu ngân sách phân bổ đã được sử dụng hết, hoặc sử dụng ưu đãi này nhiều hơn một (01) lần/ngày.

– Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

– Thời hạn sử dụng code: trong thời gian hiệu lực của chương trình

(*) Danh sách các tòa nhà được ưu đãi xem tại: Link