Sa Vào Vạn Ưu Đãi Be!

Thứ ba, 28/06/2022 15:03 (GMT+7)

Thời gian chương trình: 25/06/2022 đến 15/09/2022

Chương trình 1: be và Sacombank tặng Quý khách ưu đãi giảm 30.000đ cho các chuyến beCar đi từ 80.000đ trở lên

– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế của Sacombank.
– Vào mục Khuyến mại, nhập mã BCSACOM30K để được áp dụng ưu đãi.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Thời hạn nhập code: từ 27/06/2022 – 15/09/2022
– Thời hạn sử dụng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập code.

Chương trình 2: be và Sacombank tặng Quý khách ưu đãi giảm 10.000đ cho các chuyến beBike đi từ 30.000đ trở lên

– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế của Sacombank.
– Vào mục Khuyến mại, nhập mã BCSACOM10K để được áp dụng ưu đãi.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Thời hạn nhập code: từ 27/06/2022 – 15/09/2022
– Thời hạn sử dụng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập code.

Chương trình 3: be và Sacombank tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đã 50.000đ cho chuyến xe đầu tiên. Áp dụng cho dịch vụ beBike.

– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế của Sacombank.
– Vào mục Khuyến mại, nhập mã BCSACOM50K để được áp dụng ưu đãi.
– Không sử dụng cùng các khuyến mãi khác của Be
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Thời hạn nhập code: từ 27/06/2022 – 15/09/2022
– Thời hạn sử dụng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập code