Ưu đãi KHỦNG tháng 1 từ beDelivery (áp dụng tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội)

Thứ sáu, 11/12/2020 09:50 (GMT+7)

Tháng Giêng năm 2021, be tặng bạn 2 ưu đãi KHỦNG bao gồm:

1. Chương trình “Đồng giá đầu năm, giao hàng thật chăm”

Be tặng Quý khách 3 chuyến đồng giá 10K, 20K, 30K beDelivery mỗi ngày lần lượt cho các chuyến dưới 20K, 31K, 47K.
Lưu ý:
– Với ưu đãi đồng giá 10K, chuyến đi có cước phí trên 20.000đ, bạn nhận được ưu đãi tối đa 10.000đ.
– Với ưu đãi đồng giá 20K, chuyến đi có cước phí trên 31.000đ, bạn nhận được ưu đãi tối đa 11.000đ.
– Với ưu đãi đồng giá 30K, chuyến đi có cước phí trên 47.000đ, bạn nhận được ưu đãi tối đa 17.000đ.
– Ưu đãi có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 đến hết ngày 09/02/2021.
– Ưu đãi áp dụng tại các TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.
– Ưu đãi áp dụng cho phương thức thanh toán là Tiền mặt, Thẻ, Ví MoMo hoặc SmartPay.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn mỗi ngày.

2. Chương trình “Giao hết chuyến 3, nhận mã đồng giá 20K”

Cứ hoàn thành 3 chuyến beDelivery, bạn sẽ nhận được ưu đãi đồng giá 20K cho chuyến dưới 31k.
Lưu ý
– Đối với chuyến đi có cước phí trên 31.000đ, bạn nhận được ưu đãi tối đa 11.000đ.
– Ưu đãi có hiệu lực từ đến hết ngày 09/02/2021.
– Ưu đãi áp dụng tại các TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.
– Ưu đãi áp dụng cho phương thức thanh toán là Tiền mặt, Thẻ, Ví MoMo hoặc SmartPay.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn mỗi ngày.