VPBank Debit – Siêu Ưu đãi đa dịch vụ

Thứ hai, 15/05/2023 09:58 (GMT+7)

Chương Trình Ưu Đãi Thẻ Ghi Nợ – VPBank Debit – Siêu Ưu đãi đa dịch vụ
Thời gian áp dụng: Từ 15/5/2023 – 31/7/2023
Chương trình 1:
– Be và VP Bank tặng Quý khách ưu đãi Giảm 10.000đ beDelivery cho chuyến từ 40.000đ.
– Tối đa mỗi khách hàng được sử dụng 2 mã ưu đãi/ tháng, 6 mã ưu đãi trong tổng chương trình.
Chương trình 2:
– Be và VP Bank tặng Quý khách ưu đãi Giảm 10.000đ beBike cho chuyến từ 40.000đ.
– Tối đa mỗi khách hàng được sử dụng 2 mã ưu đãi/ tháng, 6 mã ưu đãi trong tổng chương trình.
Chương trình 3:
– Be và VP Bank tặng Quý khách ưu đãi Giảm 20.000đ beCar cho chuyến từ 60.000đ.
– Tối đa mỗi khách hàng được sử dụng 3 mã ưu đãi/ tháng, 9 mã ưu đãi trong tổng chương trình.
Chương trình 4:
– Be và VP Bank tặng Quý khách ưu đãi Giảm 30K beFood (Đơn hàng từ 100K).
– Tối đa mỗi khách hàng được sử dụng 2 mã ưu đãi/ tháng, 6 mã ưu đãi trong tổng chương trình.
– Ưu đãi áp dụng tất cả nhà hàng.
– Ưu đãi áp dụng cho giá trị đơn hàng beFood, không áp dụng cho phụ phí .
– Ưu đãi có thể áp dụng đồng thời với ưu đãi giao hàng khác.
Điều kiện sử dụng chung:
– Nội dung chương trình chỉ áp dụng Ưu đãi cho phương thức thanh toán là thẻ VPBank Debit – thẻ ghi nợ, có số BIN 520395, 521377, 454119.
– Ưu đãi Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.Ưu đãi không bao gồm phụ phí.
– Khách hàng phải thanh toán các khoản tiền, phí phát sinh.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn nên chương trình có thể thay đổi nội dung và kết thúc sớm hơn dự kiến.