Thưởng “be Đón xa”

Chủ nhật, 25/04/2021 16:26 (GMT+7)

Quý Tài xế thân mến,

Nhằm nâng cao thu nhập và hỗ trợ Quý Tài xế với các chuyến xe có điểm đón khách xa (thời gian di chuyển đón khách lâu), từ ngày 26/04/2021, Be triển khai chương trình “Thưởng be Đón xa” cho các chuyến xe có thời gian đón khách lâu như sau:

I. Phạm vi và khu vực áp dụng

a) Chương trình áp dụng cho dịch vụ beCar 4 chỗ và beCar 7 chỗ tại TP. HCM

b) Chương trình Thưởng be Đón xa sẽ áp dụng đồng thời  với các chương trình thưởng hiện tại.

II. Thời gian áp dụng chương trình

Chương trình áp dụng bắt đầu từ ngày 26/04/2021 đến khi có thông báo mới.

III. Nội dung thưởng:

Chuyến xe áp dụng: Áp dụng cho các chuyến xe có thời gian đón khách >= 6 phút

Định nghĩa thời gian đón khách: Là thời gian mà hệ thống tính toán kể từ lúc tài xế nhận chuyến đến thời điểm tài xế tới điểm đón khách.

Thời gian này là thời gian do hệ thống tính toán và ước tính tại thời điểm khách hàng đặt chuyến, không phải là thời gian thực tế tài xế di chuyển.

Mức thưởng: 5,000 VNĐ/chuyến

Điều kiện: 

– Tỷ lệ nhận chuyến >= 85%;

– Tỷ lệ huỷ chuyến <= 15%;

– Tỷ lệ hoàn thành chuyến >= 60%

(Tỷ lệ này được tính cho dịch vụ beCar 4 chỗ và 7 chỗ trong khung giờ áp dụng)

Khung giờ áp dụng: (Thời điểm phát sinh chuyến đi)

  • 06:00 – 08:59; 16:00 – 18:59: Từ Thứ 2 đến Thứ 6
  • 16:00 – 22:59: Thứ 7 và Chủ Nhật

IV. Lưu ý

a) Be Group sẽ tiến hành cập nhật các chuyến xe có thời gian đón khách >= 6 phút  và số tiền thưởng mỗi ngày lúc 9h trong mục Chương trình thưởng.

b) Số tiền thưởng sẽ được cộng vào Tài khoản Tài xế vào Thứ 3 hàng tuần

c) Mức thưởng của chương trình đã bao gồm thuế TNCN của Tài xế (nếu có).

d) Việc áp dụng chương trình thưởng không làm thay đổi tỷ lệ phân chia kết quả kinh doanh giữa các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh và thông báo của Be Group.

e) Be Group có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt chương trình này tùy từng thời điểm.

Trân trọng,

Be Group.