Hướng dẫn sử dụng “Điểm đến yêu thích” 🛵🚗

Thứ hai, 21/09/2020 08:25 (GMT+7)

Chức năng “Điểm đến yêu thích cho phép Tài xế be chọn một hướng di chuyển mong muốn và nhận chuyến xe di chuyển về cùng hướng đi đó.

I. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

1. Hướng dẫn thiết lập “Điểm đến yêu thích”

2. Hướng dẫn sử dụng “Điểm đến yêu thích”

II. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Hủy chuyến trong chế độ “Điểm đến yêu thích” có ảnh hưởng đến các “Tỷ lệ hủy chuyến / hoàn thành” hay không?

Có. Việc hủy chuyến hoặc không hoàn thành chuyến sẽ ảnh hưởng đến các tỷ lệ hoạt động của Quý Tài xế như các chuyến xe bình thường.

2. Tôi sẽ luôn nhận được chuyến xe có Điểm đến trùng với “Điểm đến yêu thích” của tôi đúng không?

Trong chế độ “Điểm đến yêu thích”, Quý Tài xế sẽ được ưu tiên nhận chuyến xe có hướng đi gần đến “Điểm đến yêu thích”. Tuy nhiên, không nhất thiết Điểm đến của Khách hàng trên các chuyến xe phải giống “Điểm đến yêu thích” của Tài xế.

3. Tôi có thể bật chế độ “Điểm đến yêu thích” mấy lần trong ngày?

“Điểm đến yêu thích” có thể sử dụng 02 lần/ngày. Số lượt sử dụng được làm mới lúc 0:00 hàng ngày.

4. Tôi hủy chuyến trong chế độ “Điểm đến yêu thích” thì có bị mất lượt sử dụng không?

Có. Quý Tài xế sẽ mất 01 lượt sử dụng “Điểm đến yêu thích” khi hoàn thành chuyến xe hoặc hủy chuyến xe. Ngoài ra, khi bật chế độ “Điểm đến yêu thích” thì tính năng “Tự nhận chuyến” cũng luôn được bật.

5. Tôi bật chế độ “Điểm đến yêu thích” thì có nhận được các chuyến xe thông thường không?

Không. Trong chế độ “Điểm đến yêu thích”, hệ thống sẽ lựa chọn và ưu tiên phát đến cho Quý Tài xế chuyến xe có cùng hướng đã chọn. Do đó, Quý Tài xế sẽ KHÔNG nhận được các chuyến xe ngẫu nhiên.

6. Các chuyến xe trong chế độ “Điểm đến yêu thích” có được tính vào chương trình thưởng không?

Có. Các chuyến xe này vẫn được tính vào chương trình thưởng như các chuyến xe thông thường.