(Đã kết thúc) Chính sách hỗ trợ Tài xế Be bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Đợt 4 từ ngày 27/04/2021

Thứ hai, 24/05/2021 10:10 (GMT+7)

Chính sách kết thúc vào ngày 23/07/2021

Nhằm mục đích đồng hành và chia sẻ những khó khăn với Tài xế Be bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty BeGroup quyết định ban hành chính sách hỗ trợ Tài xế Be như sau:

1- Mục đích

Chính sách hỗ trợ tài xế Be bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 (theo công bố của Bộ Y tế) do Be Group áp dụng nhằm:

 • Đồng hành và chia sẻ những khó khăn với Tài xế Be bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng.
 • Tạo ra sự gắn kết giữa Tài xế và Công ty.

2- Đối tượng:

Tài xế Be có tài khoản beDiver đang được kích hoạt, bị nhiễm (là trường hợp F0) hoặc nghi nhiễm (là trường hợp F1, F2) Covid-19 trong đợt lây lan dịch bệnh lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021.

3- Chính sách hỗ trợ:

Tài xế bị nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 và đáp ứng các điều kiện nêu tại Chính sách này được hỗ trợ bao gồm:

 • Đảm bảo giữ phân hạng và quyền lợi của Tài xế không bị ảnh hưởng trong thời gian Tài xế điều trị và thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế, cơ quan chính quyền tại địa phương.
 • Hỗ trợ tài chính cho tài xế trong thời gian điều trị hoặc thực hiện cách ly theo quy định với các định mức như sau:

Điều kiện:

 • F0 đang điều trị Covid-19 theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • F1 có quyết định cách ly y tế tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • F1 hoặc F2 có quyết định cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tài khoản tài xế Be đang hoạt động, không bị khóa tài khoản vĩnh viễn
 • Không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế và cơ quan địa phương.
 • Tài xế thay đổi nhóm đối tượng sẽ được hưởng theo nhóm đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Ví dụ, trường hợp ban đầu tài xế là ca nghi nhiễm F1, sau đó xác định dương tính trở thành ca nhiễm F0 thì mức hỗ trợ tài chính được xác định theo mức F0.

4 – Hiệu lực áp dụng:

 • Từ ngày 27/4/2021 cho đến 23/07/2021
 • Trong thời gian trên chính sách có thể được điều chỉnh và thay đổi tùy theo tình hình thực tế

5 – Hướng dẫn thực hiện:

 • Bước 1: Tài xế gửi quyết định hoặc thông báo điều trị/cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tới địa chỉ email: [email protected]
 • Bước 2: Bộ phận hỗ trợ phản hồi đã nhận được thông tin qua email cho Tài xế
 • Bước 3: Be Group sẽ xác nhận chính sách được hỗ trợ cụ thể cho Tài xế qua tin nhắn trên Ứng dụng beDriver
 • Bước 4: Các chính sách được hỗ trợ cho Tài xế sẽ áp dụng theo thời gian trong quyết định hoặc thông báo điều trị/cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Mọi thắc mắc, hỗ trợ vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên hệ tổng đài của be – 1900232345, hoặc gửi về địa chỉ email [email protected]