CHÍNH SÁCH XÉT HẠNG TÀI XẾ THÁNG 03/2022

Thứ tư, 02/03/2022 14:54 (GMT+7)

Chương trình “Tài xế Be thân thiết”

Quý Tài xế thân mến,

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Quý Tài xế, Be sẽ thực hiện chính sách xét hạng Tài xế tháng 03/2022 dựa trên các tiêu chí bên dưới.

Phân hạng Tháng 03/2022 của Quý Tài xế sẽ là kết quả cao nhất sau khi xét hai tiêu chí sau:

I. Hạng hiện tại

II. Kết quả hoạt động của Tháng 2/2022 (tham khảo:https://be.com.vn/be-rider-blog/chuong-trinh-tai-xe-be-than-thiet-2022/)

Hạng

TIÊU CHÍ VỀ TỔNG THU KHÁCH THÁNG 2/2022

TPHCM

Hà Nội

beBike

beCar beBike

beCar

PRO+

12 triệu 24 triệu 14 triệu

28 triệu

PRO

8 triệu 18 triệu 10 triệu

20 triệu

VÀNG

6 triệu 12 triệu 6 triệu

12 triệu

BẠC 4 triệu 6 triệu 4 triệu

6 triệu

Ví dụ:

  • Hạng hiện tại của Tài xế là PRO
  • Kết quả hoạt động của Tháng 2/2022 là PRO+
  • Như vậy, hạng Tháng 3/2022 của Quý Tài xế sẽ là PRO+.

LƯU Ý:

  • Các tiêu chí về chất lượng, gian lận và đảm bảo an toàn và tập huấn vẫn cần được đáp ứng đúng theo quy định (tham khảo: tại đây)
  • Bảo hiểm sức khỏe dành cho tài xế PRO, PRO+ sẽ ngừng từ ngày 01/03/2022