Quy định dành cho Tài xế be thân thiết

Thứ sáu, 25/09/2020 18:07 (GMT+7)

1. Tiêu chí chất lượng khi phân hạng

Bên cạnh tiêu chí về Tổng thu khách theo Tháng cho việc phân hạng, Quý Tài xế cần đáp ứng thêm tiêu chí về chất lượng như sau:

  Tiêu chí về chất lượng* Tiêu chí về đào tạo **
Quy định dán tem xe beSticker ***
Hạng Số sao trung bình Tỷ lệ hoàn thành chuyến beBike Tỷ lệ hoàn thành chuyến beCar Phản hồi từ khách hàng Tham dự tập huấn
PRO+ >= 4.9 >=90% >=85% Không vi phạm 22 hành vi chất lượng & Tuân thủ quy trình WOW Tập huấn nâng cao Bắt buộc
PRO >= 4.9 >=85% >=80% Không vi phạm 22 hành vi chất lượng & Tuân thủ quy trình WOW Tập huấn cơ bản Bắt buộc
VÀNG >= 4.8 >=80% >=75% Không vi phạm 22 hành vi chất lượng Không yêu cầu Khuyến khích
BẠC >= 4.8 >=80% >=75% Không vi phạm 22 hành vi chất lượng Không yêu cầu Khuyến khích

Chú thích:

* Số sao trung bình, tỷ lệ nhận chuyến & tỷ lệ hủy chuyến  để xét hạng được tính là trung bình của tháng trước đó.

** Các chương trình tập huấn sẽ được thông báo đến Tài xế phù hợp với phân hạng.

*** Tem xe beSticker nhận tại Trung tâm đón tiếp Tài xế be (TPHCM & Hà Nội). Quý Tài xế cần chụp hình báo cáo beSticker hàng tháng, tại mục beCampaign trên ứng dụng beDriver.

2. Quy định về chất lượng, gian lận và đảm bảo an toàn

Trong quá trình hoạt động cùng #be, Tài xế thuộc tất cả các phân hạng lưu ý không vi phạm các quy định về chất lượng, gian lận và đảm bảo an toàn. Quý Tài xế tham khảo 3 bộ quy định tại đây:

Trong trường hợp Tài xế vi phạm các quy định sẽ ảnh hưởng đến phân hạng và quyền lợi của Tài xế.

Bên cạnh đó, các Tài xế thuộc phân hạng PROPRO+ cần hoàn thành các khóa tập huấn bắt buộc (gồm Khóa tập huấn cơ bản và Khóa tập huấn nâng cao) để đảm bảo quy trình phục vụ chuyên nghiệp đến Khách hàng.

Tập huấn vào tuần đầu tiên của tháng. Trường hợp không hoàn thành tập huấn, Tài xế chỉ đạt tối đa phân hạng VÀNG ở các tháng tiếp theo.

Quay lại