Chương Trình Giới Thiệu Tài Xế Quay Lại Lái Be từ ngày 04/07/2022

Chủ nhật, 03/07/2022 17:45 (GMT+7)

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

Với mỗi lượt giới thiệu tài xế quay lại thành công, Người giới thiệu sẽ được nhận thưởng với điều kiện như sau: Biểu mẫu giới thiệu tài xế quay lại lái Be: https://bit.ly/37Jal05

Điều kiện trả thưởng:  Mỗi lượt giới thiệu thành công được tính thưởng khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Chương trình áp dụng cho các tài xế đã từng hoạt động với be nhưng không có cuốc xe hoàn thành trong vòng 2 tuần trước kể từ thời điểm điền biểu mẫu.

– Thời gian tính số chuyến được ghi nhận trong vòng 7 ngày kể từ lúc người giới thiệu điền biểu mẫu này.

-Trong trường hợp có 2 người cùng giới thiệu 1 tài xế, thì mức thưởng sẽ được áp dụng cho người giới thiệu trước, căn cứ vào thời gian điền biểu mẫu.

II. ĐIỀU KIỆN TRẢ THƯỞNG

  • Thành phố và dịch vụ áp dụng để tính thưởng chính là thành phố và dịch vụ đăng ký của Người được giới thiệu.
  • Người giới thiệu đã là tài xế của #be và đã hoàn thành ít nhất 01 chuyến xe hợp lệ thông qua ứng dụng be trong 4 tuần trở về trước kể từ ngày nhập mã kích hoạt.
  • Người được giới thiệu phải nhập mã và kích hoạt tài khoản trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Tại thời điểm trả thưởng, tài khoản của người giới thiệu và người được giới thiệu phải ở trạng thái hoạt động bình thường, không vi phạm các chế tài dành cho tài xế và không vi phạm gian lận.
  • Người được giới thiệu nhập đúng mã giới thiệu được chia sẻ bởi người giới thiệu.
  • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

BeGroup có quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp phát hiện tài xế có dấu hiệu gian lận. Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp, mọi quyết định từ beGroup sẽ là quyết định cuối cùng. Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên hệ số điện thoại – 0765904904, hoặc gửi email đến [email protected]