Chương Trình Thưởng Tài Xế Mới Tháng 8/2022

Thứ hai, 01/08/2022 10:22 (GMT+7)

Từ ngày 1/8/2022 – 31/8/2022, beGroup áp dụng chương trình thưởng dành cho tài xế mới như sau:

         1. Chương trình thưởng cuốc cho tài xế mới beCar

Thành phố Dịch vụ Tổng số chuyến tối thiểu Thưởng Chu kì (ngày *)
HCM & HN
beCar
20 500,000VND
14 ngày
50 1,000,000VND

Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế thuộc beCar HCM/HN đăng ký mới và hoàn thiện Hồ sơ trong giai đoạn từ 1/8/2022 – 31/8/2022. 

         2. Chương trình hoàn doanh thu cho tài xế mới beCar

Thành phố Dịch vụ Tổng số chuyến tối thiểu Thưởng Chu kì (ngày *)
HCM & HN beCar 100 5% Cước phí chuyến đi (*) 20 ngày

(*) Cước phí chuyến đi = Tổng giá của chuyến đi – Phí sử dụng ứng dụng – Phụ phí. Mức thưởng của chương trình đã bao gồm thuế TNCN của Tài xế (nếu có).

Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế thuộc beCar HCM/HN đăng ký mới và hoàn thiện Hồ sơ trong giai đoạn từ 1/8/2022 – 31/8/2022. Trong 20 ngày kể từ lúc kích hoạt tài khoản thành công và hoàn thành tối thiểu 100 cuốc xe hợp lệ, đối tác tài xế được hoàn 5% cước phí chuyến đi trong chu kì hoạt động.

   • Tỷ lệ nhận chuyến:                   >= 85%
   • Tỷ lệ hủy chuyến:                     <= 15%
   • T lệ hoàn thành chuyến:         >= 60%
 • Lưu ý:

  • Tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến, tỉ lệ hoàn thành sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.
  • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến, tỷ lệ hoàn thành được tính cho toàn chu kỳ thưởng.
  • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện được trả thưởng.
  • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
  • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

  Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trên ứng dụng beDriver hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] để được giải đáp.