Hoàn tiền trên mỗi chuyến đi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ bảy, 26/06/2021 21:17 (GMT+7)

Lái Be ở Tân Sơn Nhất, thưởng hoàn chiết khấu

Quý Tài xế thân mến,

Nhằm mục đích tăng thu nhập cho quý Tài xế, Be Group triển khai chương trình thưởng hoàn chiết khấu cho các chuyến đi có điểm đón tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất với thông tin như sau:

1. Phạm vi và khu vực áp dụng

a) Chương trình chỉ áp dụng cho dịch vụ beCar 4 chỗ và beCar 7 chỗ có điểm đón tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất (khu vực do Be Group xác định trên bản đồ số).

b) Chương trình thưởng hoàn chiết khấu khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ áp dụng đồng thời nhưng không trùng lặp với các chương trình thưởng hiện tại.

2. Thời gian áp dụng chương trình

Chương trình áp dụng bắt đầu từ ngày 14/06/2021 cho đến khi có thông báo sửa đổi, bổ sung, thay đổi, chấm dứt của Be Group.

3. Nội dung thưởng hoàn chiết khấu:

Điều kiện Thưởng hoàn chiết khấu
Mỗi chuyến xe hoàn thành có điểm đón tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất 12% Cước phí chuyến đi (*)

 

(*) – Cước phí chuyến đi = [Tổng thu khách – Các khoản thu hộ].

– Các khoản thu hộ: Các khoản phí Tài xế thu hộ be, bao gồm: Phí bảo hiểm, phí điểm đón…

– Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đạt được các chỉ số sau:

4. Lưu ý

a) Hàng ngày, Be Group sẽ tiến hành cập nhật số chuyến có điểm đón tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất và thưởng chiết khấu hoàn lại tương ứng trong mục Chương trình thưởng.

b) Số tiền thưởng chiết khấu hoàn lại sẽ được cộng vào Tài khoản Tài xế vào Thứ 3 hàng tuần.

c) Mức thưởng của chương trình đã bao gồm thuế TNCN của Tài xế (nếu có).

d) Việc áp dụng chương trình thưởng không làm thay đổi tỷ lệ phân chia kết quả kinh doanh giữa các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh và thông báo của Be Group.

e) Các chuyến xe đã được tính thưởng vào chương trình thưởng này sẽ không được áp dụng để tính thưởng vào các chương trình thưởng khác (Ví dụ: ngày 21/06/2021, tài xế A thực hiện tổng cộng 20 cuốc xe, trong đó có 2 cuốc xe điểm đón tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thì 2 cuốc xe này được tính thưởng theo mức thưởng hoàn chiết khấu 12% Cước phí chuyến đi theo chương trình này; 18 cuốc xe còn lại được tính thưởng theo chương trình thưởng tuần (nếu có)).

f) Be Group có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt chương trình này tùy từng thời điểm.

Trân trọng,

Be Group.