QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Thứ tư, 07/10/2020 09:09 (GMT+7)

  1. Quy định chất lượng tại Sân bay Tân Sơn Nhất
Để tăng cường chất lượng dịch vụ tại Sân bay Tân Sơn Nhất, bên cạnh các quy định chất lượng dịch vụ chung, #be áp dụng kiểm tra “Tỷ lệ nhận chuyến / Tỷ lệ hủy chuyến / Tỷ lệ hoàn thành chuyến” dành riêng cho khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất. Với các chuyến xe có điểm đón xuất phát từ khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, Quý Tài xế hãy nhận chuyến/hoàn thành chuyến /hạn chế yêu cầu khách hủy chuyến để nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng tránh việc hoạt động bị gián đoạn.
  1. Quy định xử lý chế tài
Hàng tuần, #be tiến hành rà soát tỷ lệ hoạt động của Tài xế be tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất. Quý Tài xế cần đạt các tiêu chí chất lượng với chi tiết như sau:
(*) Các tiêu chí này có thể thay đổi tùy theo thực tế. Nếu tài xế có chỉ số không đạt các mức tiêu chí (bên trên), chế tài sẽ được áp dụng:
Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/10/2020 đến khi có thông báo tiếp theo.