Chương Trình Thưởng Cho Tài Xế Mới Tháng 7/2023

Thứ hai, 03/07/2023 12:23 (GMT+7)

Từ ngày 01/07/2023 – 31/07/2023, beGroup áp dụng chương trình thưởng dành cho tài xế mới như sau:

Thành Phố Dịch Vụ Cấp Độ Tổng số chuyến tối thiểu Thưởng Chu kì (ngày*)
Cụm beCar HCM (Hồ Chí Minh/Bình Dương/Đồng Nai) & HN
beCar
Khởi Động 20 300.000VND Trong 7 ngày đầu tiên kể từ lúc kích hoạt tài khoản
Thử Thách 50 700.000VND Từ ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 14 kể từ lúc kích hoạt tài khoản
Về Đích 100 10% Cước phí chuyến đi (*) Từ ngày thứ 15 đến hết ngày thứ 30 kể từ lúc kích hoạt tài khoản
Bà Rịa – Vũng Tàu beCar Thi Đua 20 200.000VND Trong 14 ngày đầu tiên kể từ lúc kích hoạt tài khoản
Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế beCar đăng ký mới và hoàn thiện Hồ sơ trong giai đoạn từ 01/07/2023 – 31/07/2023
Điều kiện nhận thưởng:
+ Mức thưởng với từng cấp độ được cộng gộp, tài xế thực đạt thưởng cấp độ nào thì nhận thưởng cấp độ đó
+ Số chuyến tối thiểu tương ứng với từng cấp độ và chu kỳ tính thưởng, không cộng gộp số cuốc của các cấp
+ Tỉ lệ hoàn thành chuyến: >= 75%
+ Tỷ lệ hoàn thành chuyến được tính cho toàn chu kỳ thưởng. Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện được trả thưởng.
(*) Cước phí chuyến đi = Tổng giá của chuyến đi – Phí sử dụng ứng dụng – Phụ phí. Mức thưởng của chương trình đã bao gồm thuế TNCN của Tài xế (nếu có).