TIÊU CHÍ “TỔNG THU KHÁCH THEO QUÝ” ÁP DỤNG CHO TÀI XẾ KÍCH HOẠT TỪ 01/04/2021 ĐẾN 30/04/2021

Thứ ba, 08/12/2020 10:01 (GMT+7)

Tài xế kích hoạt tài khoản từ 01/04/2021 đến 30/04/2021 sẽ được áp dụng phân hạng VÀNG trong 03 tháng 04, 05 và 06/2021.

Tiêu chí về “Tổng thu khách theo Quý” cần thiết để đạt phân hạng trong Quý tiếp theo.

Phân hạng TIÊU CHÍ VỀ TỔNG THU KHÁCH THEO QUÝ *
TP.HCM Hà Nội
beBike beCar beBike beCar
PRO+ 30 triệu 58 triệu 32 triệu 60 triệu
PRO 23 triệu 45 triệu 24 triệu 47 triệu
VÀNG 16 triệu 30 triệu 16 triệu 30 triệu
BẠC 8 triệu 17 triệu 8 triệu 17 triệu

* “Tổng thu khách theo quý” là tích lũy ở Quý trước đó. Các mức “Tổng thu khách theo quý” có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.