TIÊU CHÍ “TỔNG THU KHÁCH THEO QUÝ” ÁP DỤNG CHO TÀI XẾ KÍCH HOẠT TỪ 01/05/2021 ĐẾN 31/05/2021

Thứ ba, 08/12/2020 10:08 (GMT+7)

Tài xế kích hoạt tài khoản từ 01/05/2021 đến 31/05/2021 sẽ được áp dụng phân hạng VÀNG trong tháng 05 và 06/2021.

Tiêu chí về “Tổng thu khách theo Quý” cần thiết để đạt phân hạng trong Quý tiếp theo.

Phân hạng TIÊU CHÍ VỀ TỔNG THU KHÁCH THEO QUÝ *
TP.HCM Hà Nội
beBike beCar beBike beCar
PRO+ 15 triệu 29 triệu 16 triệu 30 triệu
PRO 12 triệu 23 triệu 12 triệu 24 triệu
VÀNG 8 triệu 15 triệu 8 triệu 15 triệu
BẠC 4 triệu 9 triệu 4 triệu 9 triệu

* “Tổng thu khách theo quý” là tích lũy ở Quý trước đó. Các mức “Tổng thu khách theo quý” có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.