Chính sách bảo hiểm tai nạn Tài xế và Hành khách

Thứ hai, 29/06/2020 12:19 (GMT+7)

Nhằm mang lại sự yên tâm trên mỗi chuyến xe #be, beGroup triển khai chương trình “Bảo hiểm tai nạn Tài xế và Hành khách cho Tài xế beBike, beCar và Hành khách. Chương trình được triển khai xuyên suốt và dành riêng cho Tài xế be thân thiết

I. ĐƠN VỊ BẢO HIỂM 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES 

II. QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM 

  • Quy tắc điều khoản sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Tài xế Và Người Trên Xe  theo Công văn số 14637/BTC-QLBH (Bộ Tài chính). 
  • Quyết định số 116/2019/QĐ-TGĐ ban hành bởi Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bảo Hiểm OPES. 

III. THỜI GIAN ÁP DỤNG 

Từ 01/07/2020 đến khi có thông báo tiếp theo 

IV. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Tất cả các Tài xế be thân thiết thuộc các phân hạng: PRO  PRO+ 

V. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM 

1. Tài xế và Hành Khách thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau tại thời điểm tham gia bảo hiểm: 

a. Không bị tâm thần, phong; 

b. Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; 

c. Tài xế phải thuộc độ tuổi theo quy định của pháp luật (nếu có). 

2. KHÔNG nhận bảo hiểm trong các trường hợp sau: 

a. Hành Khách không được chuyên chở bởi Tài xế và trên xe cơ giới trong Danh Sách Tham Gia Bảo Hiểm và/hoặc không đúng với thông tin chuyến đi trong Ứng dụng be 

b. Tài xế chuyên chở quá số chỗ ngồi của Xe Cơ Giới. 

3. Tài xế và Hành Khách được bảo hiểm theo thông tin yêu cầu bảo hiểm của Be Group, gồm 03 nhóm như sau:  

Nhóm 1  Tài xế tắt Ứng Dụng be 
Nhóm 2  Tài xế bật Ứng Dụng be nhưng chưa nhận Chuyến Đi 
Nhóm 3  Tài xế đã nhận chuyến đi, đang đón Hành Khách và trong hành trình;  Hành Khách đang trong hành trình 

Lưu ý: 

* Việc Tài xế tắt Ứng Dụng be, bật Ứng Dụng be, đã nhận Chuyến Đi, đang đi đón Hành Khách và trong hành trình cụ thể sẽ căn cứ và xác định theo Ứng dụng be. 

** Trường hợp xảy ra tai nạn nhưng Tài xế không điều khiển Xe Cơ Giới theo thông tin trong Danh Sách Tham Gia Bảo Hiểm do Be Group cung cấp, Tài xế chỉ được bảo hiểm tối đa theo Nhóm 2 (Dù Tài xế đã nhận Chuyến Đi, đang đi đón Hành Khách và trong hành trình). 

VI. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Đơn vị: VNĐ 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổng đài beHotline 1900 232345 hoặc gửi email đến [email protected]

Quay lại