ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM FLIGHT CARE

Thứ ba, 08/06/2021 13:39 (GMT+7)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Điều khoản và điều kiện chương trình bảo hiểm trễ chuyến bay có tên thương mại là Flight Care áp dụng cho Khách hàng mua bảo hiểm trễ chuyến bay khi đặt vé máy bay trên ứng dụng Be được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group (sau đây gọi là: “Điều khoản”).

2 Be Group có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực (một phần/ toàn bộ) nội dung Điều khoản để phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nhước có thẩm quyền và có hiệu lực ngay sau khi thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt. Be Group sẽ hiển thị/thông báo thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực này tại trang thông tin điện tử, ứng dụng Be của Be Group. Vì vậy quý Khách hàng nên truy cập thường xuyên vào trang thông tin điện tử, ứng dụng Be để cập nhật những điều khoản mới được thay, điều chỉnh.

3. Điều khoản này là nội dung không tách rời của Quy chế hoạt động sàn TMĐT Be đã được Be Group công bố tại địa chỉ website: www.be.com.vn. Những nội dung nào chưa được quy định tại Điều khoản này thì áp dụng theo Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be và quy định của pháp luật có liên quan hiện hành. Bằng việc mua bảo hiểm trễ chuyến bay trên ứng dụng Be, quý Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với các quy định tại Điều khoản này.

4. Không có bất kỳ nội dung của Điều khoản này, dù là minh thị hay hàm ý rằng bảo hiểm trễ chuyến bay có tính chất bắt buộc hay là điều kiện để Khách hàng đặt vé máy bay trên ứng dụng Be.

II. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục đích

Nhằm chia sẻ với khách hàng chi phí cơ hội trong thời gian chờ để tiếp tục chuyến hành trình của mình khi chuyến bay bị trễ so với lịch khởi hành. Với sản phẩm bảo hiểm trễ chuyến bay, Khách hàng/hành khách sẽ được hưởng những quyền lợi bảo hiểm tương ứng theo quy định sản phẩm Flight Care được Be Group cập nhật trên ứng dụng Be trong từng thời kỳ.

2. Phạm vi áp dụng

Flight Care được áp dụng cho các chuyến bay xuất phát tại Việt Nam và đến các địa điểm thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ không thuộc danh sách bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm của sản phẩm.

3. Thông tin sản phẩm bảo hiểm

3.1 Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp và chịu trách nhiệm về sản phẩm bảo hiểm trong Điều khoản này là Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (sau đây gọi tắt là: “Bảo hiểm Bảo Việt”).

3.2 Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm

– Bên mua bảo hiểm là các tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm.

– Người được bảo hiểm là cá nhân đủ điều kiện được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Người được bảo hiểm phải có độ tuổi trên 18 và phải mua đơn bảo hiểm này ít nhất 3 giờ trước giờ khởi hành dự kiến. Vé của Phương tiện chuyên chở đó phải được thanh toán thành công và vé máy bay này được xác định là hợp lệ tại thời điểm chuyến bay bị trễ. Đối với đối tượng dưới 18 tuổi, đơn bảo hiểm phải được mua bởi bố/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và là Bên mua bảo hiểm.

3.3 Phạm vi bảo hiểm

– Chuyến bay được bảo hiểm bị trễ trên 2 tiếng liên tục theo thông báo của Hãng Hàng Không.

– Thời gian trễ = Thời gian khởi hành thực tế – Thời gian khởi hành theo lịch trình.

– Thời gian khởi hành theo lịch trình: là thời gian được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tại thời điểm mua bảo hiểm hoặc thời gian điều chỉnh bởi hãng hàng không tối thiểu 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến ban đầu.

– Chuyến bay được bảo hiểm là chuyến bay xuất phát tại Việt Nam và đến các địa điểm, quốc gia không thuộc danh sách bị loại trừ.

3.4 Quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm

– Khi chuyến bay được bảo hiểm bị trễ trên 2 tiếng theo thông báo của Hãng Hàng Không, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chi trả 999.000 VNĐ ngay sau khi Người được bảo hiểm khai báo số tài khoản nhận tiền với Bảo hiểm Bảo Việt.

– Phí bảo hiểm:

  • 40.000đ/ vé một chiều
  • 80.000đ/ vé khứ hồi

(Phí bảo hiểm nêu trên không chịu thuế VAT).

4. Quy trình đặt mua sản phẩm bảo hiểm

5. Các điều khoản sử dụng

5.1 Khách hàng có thể thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền mặt, thẻ, ví điện tử hoặc các hình thức thanh toán hợp lệ khác được hiển thị trên ứng dụng Be. Be Group thu hộ phí bảo hiểm trễ chuyến bay Flight Care từ Bên mua bảo hiểm cho Bảo Việt theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên.

5.2 Chi tiết về Quy tắc điều khoản và các thông tin khác về sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng có thể truy cập tại đây để biết thêm thông tin.

6. Cách tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm trễ chuyến bay Flight Care

Giấy chứng nhận bảo hiểm của bảo hiểm trễ chuyến bay Flight Care (GCNBH) sẽ được Bảo Việt giao cho Bên mua bảo hiểm nhằm xác nhận hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết. GCNBH sẽ được giao và hiển thị dưới dạng điện tử; GCNBH dưới dạng điện tử có giá trị như bản văn bản, không bị chối bỏ và phủ nhận. Người mua bảo hiểm có thể xem GCNBH theo các cách sau:

Cách 1: Sau khi thanh toán thành công Quý khách sẽ nhận được email Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Cách 2: Xem tại phần Hoạt động

7. Quy trình sửa đổi bổ sung

Trong trường hợp Khách hàng cần thay đổi thông tin chuyến bay, Khách hàng cần liên hệ với Hãng hàng không để được chấp nhận việc thay đổi này. Ngay sau đó, để cập nhật thông tin trên giấy chứng nhận bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi được bảo hiểm, Khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau:

– Ngay sau khi nhận được xác nhận của Hãng Hàng Không, Khách hàng ấn vào nút “Yêu cầu sửa đổi bổ sung” trên giấy chứng nhận bảo hiểm được gửi qua email hoặc xem trực tiếp trong App Be như hướng dẫn ở mục 6. Sau đó, Khách hàng sẽ được dẫn sang website của Bảo Việt. Tại website này, Khách hàng chọn chức năng sửa đổi bổ sung, điền thông tin, và gửi yêu cầu sửa đổi bổ sung theo hướng dẫn sau:

– Trong trường hợp Bảo hiểm Bảo Việt đồng ý với những yêu cầu thay đổi từ Khách hàng, Bảo Việt sẽ gửi giấy chứng nhận bảo hiểm cập nhật tới địa chỉ email của Khách hàng.

– Trong trường hợp Bảo Việt từ chối những yêu cầu thay đổi từ Khách hàng, Bảo Việt sẽ nêu rõ lý do từ chối.

Bảo Việt hoàn toàn có quyền từ chối các yêu cầu thay đổi từ phía Khách hàng nếu yêu cầu thay đổi của Khách hàng không xảy ra tối thiểu 03 giờ trước Giờ khởi hành theo lịch trình hoặc chuyến bay mới được xác định đã xảy ra Sự kiện trễ tại thời điểm Khách hàng yêu cầu thay đổi thông tin hoặc chuyến bay mới không xảy ra trong tương lai.

8. Quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm

8.1 Đơn vị tiếp nhận và chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm

Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi quyền lợi bảo hiểm tới Khách hàng.

8.2 Quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm

– Ngay sau khi phát hiện ra Sự kiện trễ, Bảo Việt sẽ gửi tin nhắn thông báo sự kiện trễ chuyến bay tới Khách hàng và đường dẫn để Khách hàng khai báo tài khoản nhận tiền bồi thường.

– Khách hàng truy cập vào đường dẫn và điền thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng theo hướng dẫn.

– Ngay sau khi nhận được tài khoản của Khách hàng, Bảo Việt sẽ tiến hành chuyển số tiền bồi thường vào tài khoản của Khách hàng và gửi email thông báo tới Khách hàng.

– Trong trường hợp do lỗi dữ liệu từ Hãng Hàng Không, Bảo Việt không thể tự động phát hiện ra Sự kiện trễ, Khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau để có thể nhận được quyền lợi bảo hiểm:

  • Bước 1: Sự kiện trễ chuyến bay xảy ra, Khách hàng ấn vào nút “Yêu cầu bồi thường” trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc truy cập tại đây. Sau đó, Khách hàng sẽ được dẫn sang website của Bảo Việt. Tại website này, Khách hàng điền thông tin, tải lên chứng từ yêu cầu bồi thường (bản mềm) liên quan và gửi yêu cầu bồi thường theo hướng dẫn. Các chứng từ yêu cầu bồi thường như sau:

✔ Thẻ lên máy bay

✔ Xác nhận chuyến bay bị trễ từ Hãng Hàng Không

  • Bước 2: Bảo Việt xem xét và phản hồi tính đầy đủ/hợp lệ của yêu cầu bồi thường tới Khách hàng qua email.

✔ Trường hợp hồ sơ yêu cầu bồi thường bản mềm của Khách hàng chưa đầy đủ, Bảo Việt sẽ hướng dẫn và yêu cầu Khách hàng bổ sung.

✔ Trường hợp Bảo Việt từ chối chi trả bồi thường, Bảo Việt sẽ gửi email thông báo lý do từ chối tới Khách hàng. Quy trình bồi thường kết thúc tại đây.

✔ Trường hợp hồ sơ yêu cầu bồi thường bản mềm của Khách hàng đầy đủ/ hợp lệ: BHBV sẽ gửi xác nhận số tiền bồi thường tới Khách hàng qua email. Quy trình bồi thường chuyển sang bước tiếp theo.

– Bảo Việt tiến hành chi trả số tiền bồi thường tới Khách hàng: Thời gian xử lí 15 Ngày làm việc kể từ khi hồ sơ yêu cầu bồi thường bản mềm được phê duyệt.

9. Tiếp nhận thông tin và khiếu nại

9.1 Đối với thông tin, khiếu nại liên quan đến sản phẩm bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm vui lòng gửi thông tin, góp ý hoặc khiếu nại trực tiếp tới Bảo hiểm Bảo Việt qua các kênh tiếp nhận của Bảo Việt bao gồm:

– Hotline của Bảo Việt: 1900 55 88 99

– Hotmail của Bảo Việt: [email protected]

9.2 Đối với thông tin, khiếu nại liên quan đến dịch vụ đặt vé máy bay

Người sử dụng ứng dụng Be hoặc hành khách vui lòng gửi thông tin, góp ý hoặc khiếu nại trực tiếp cho Be Group qua các kênh tiếp nhận của Be Group gồm:

– Hotline Be Group: 1900 23 23 45.

– Hoặc email: [email protected]

– Qua mục hỗ trợ trên ứng dụng Be.

9.3 Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn 

III. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

1. Điều khoản và điều kiện Chương trình Bảo hiểm trễ chuyến bay Flight Care này được công bố vào ngày 10/06/2021 và sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử www.be.com.vn

2. Khách hàng cam kết tuần thủ Điều khoản này, Quy chế hoạt động ứng dụng Be và các chính sách, điều khoản điều kiện do Be Group ban hành tùy từng thời điểm và các quy định pháp luật liên quan.