TIÊU CHÍ “TỔNG THU KHÁCH” ÁP DỤNG CHO TÀI XẾ KÍCH HOẠT TỪ 01/11/2020 ĐẾN 30/11/2020

Thứ năm, 19/11/2020 06:38 (GMT+7)

Tài xế kích hoạt tài khoản từ 01/11/2020 đến 30/11/2020 sẽ được áp dụng phân hạng VÀNG trong 02 tháng 11  12/2020. 

Tiêu chí về “Tổng thu khách” cần thiết để đạt phân hạng trong Quý tiếp theo cụ thể như sau: 

* Các mức “Tổng thu khách”  thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.