Quy định

Thứ ba, 16/06/2020 11:56 (GMT+7)

1. Tiêu chí chất lượng khi phân hạng

Bên cạnh yêu cầu về XU trong việc phân hạng, Quý Tài xế cần đáp ứng thêm tiêu chí về chất lượng như sau:

Phân hạng Tiêu chí về chất lượng ** Tiêu chí về đào tạo ***
Số sao trung bình (*) Tỷ lệ nhận chuyến (*) Tỷ lệ huỷ chuyến (*) Tham dự tập huấn (**)
PRO+ >=4.9 >95% <5% Tập huấn cơ bản & Tập huấn nâng cao
PRO >=4.85 >90% <10% Tập huấn cơ bản
VÀNG >=4.8 >85% <15% Không yêu cầu
BẠC >=4.8 >85% <15% Không yêu cầu

** Số sao trung bình, tỷ lệ nhận chuyến & tỷ lệ hủy chuyến  để xét hạng được tính là trung bình của tháng trước đó.

*** Các chương trình tập huấn sẽ được thông báo đến Tài xế phù hợp với phân hạng.

2. Quy định về chất lượng, gian lận và đảm bảo an

Trong quá trình hoạt động cùng #be, Tài xế thuộc tất cả các phân hạng lưu ý không vi phạm các quy định về chất lượng, gian lận và đảm bảo an toàn. Quý Tài xế tham khảo 3 bộ quy định tại đây:

Bên cạnh đó, các Tài xế thuộc phân hạng PRO PRO+ cần hoàn thành các khóa tập huấn bắt buộc (gồm Khóa tập huấn cơ bản và Khóa tập huấn nâng cao) để đảm bảo quy trình phục vụ chuyên nghiệp đến Khách hàng.

Trong trường hợp Tài xế vi phạm các quy định hoặc/và chưa hoàn thành các khóa tập huấn bắt buộc của từng phân hạng sẽ ảnh hưởng đến phân hạng của tháng tiếp theo. Cụ thể như sau:

Loại vi phạm Vi phạm Chế tài (áp dụng cho tháng tiếp theo)
Phân hạng beCar
Các quy định về chất lượng Cảnh báo lần 1 Cảnh cáo nhưng vẫn giữ nguyên phân hạng hiện tại Không được hưởng quyền lợi
Cảnh báo lần 1 Hạ 1 hạng Không được hưởng quyền lợi
Tạm khóa 7 ngày Loại ra khỏi chương trình Tài xế be thân thiết Không được hưởng quyền lợi
Các quy định về gian lận Lần 1 Hạ 1 hạng Không được hưởng quyền lợi
Lần 2 Loại ra khỏi chương trình Tài xế be thân thiết Không được hưởng quyền lợi
Các quy định về đảm bảo an toàn Cảnh báo lần 1 Cảnh báo nhưng vẫn giữ nguyên phân hạng hiện tại Không được hưởng quyền lợi
Cảnh báo lần 2 Hạ 1 hạng Không được hưởng quyền lợi
Cảnh báo lần 3 HOẶC mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Loại ra khỏi chương trình Tài xế be thân thiết Không được hưởng quyền lợi
Các khóa tập huấn bắt buộc Chưa hoàn thành Tập huấn cơ bản Phân hạng tối đa đạt được là VÀNG Theo phân hạng sau khi Chế tài
Chưa hoàn thành Tập huấn nâng cao Phân hạng tối đa đạt được là PRO Theo phân hạng sau khi Chế tài