Phân hạng tài xế

Thứ ba, 16/06/2020 11:54 (GMT+7)

Phân hạng Tiêu chí
Số sao trung bình (*) Tỷ lệ nhận chuyến (*) Tỷ lệ huỷ chuyến (*) Tham dự đào tạo (**) Số điểm beCOIN (***)
TP.HCM Hà Nội
beBike beCar beBike beCar
bePRO+ Trong 6 tháng gần nhất, duy trì bePRO trong ít nhất 4 tháng
bePRO 4.9 95% 5% Tập huấn cơ bản & Tập huấn nâng cao 600 500 750 550
beSTAR 4.85 90% 10% Tập huấn cơ bản 450 350 600 450
beGOLD 4.8 85% 15% 300 250 400 300
beSILVER 4.8 85% 15% 100 100 100 100
Không phân hạng Không yêu cầu

(*) Tỷ lệ nhận chuyến, tỷ lệ hủy chuyến & số sao trung bình là trung bình của tháng liền kề trước đó
(**) Các chương trình đào tạo sẽ được thông báo đến Tài xế phù hợp với phân hạng
(***) Điểm beCOIN tích lũy ở tháng liền kề trước đó. Quy định về beCOIN có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế